• مقام معظم رهبر ی :قرآن همیشه مورد نیاز و تأثیر آن هم به تدریج و در طول زمان است ضمن آنكه مفاهیم قرآنی بی انتهاست و با انس قرآن می توان ابواب جدیدی را گشود، و گره ها را باز كرد.
  • وقتی آیات شریفه قرآن به عنوان الهام الهی بر دل نازل می شود، جذب و هضم دل می شود و قلب و دل متناسب با آیات الهی تحول پیدا می كند
  • آیت الله خامنه ای: دلهایی که پیام قرآن را درک کرده اند، بخاطر اغراض شخصی وحدت ملی را برهم نمی زنند
 
 
 
  25  
پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1398 ساعت 11:54 ب ظ
پنجشنبه بیست و پنجم مهر 1398
تعداد کل مشاهدات : 37919028
تعداد مشاهدات ماه گذشته : 1811
تعداد مشاهدات هفته گذشته : 431
تعداد مشاهدات روز گذشته : 53
تعداد مشاهدات امروز : 608

کاربران آنلاین : -
میهمانان آنلاین : -